Louises Pedagogiska

           Omsorg


Pedagogisk omsorg är en verksamhet där en dagbarnvårdare "dagmamma" tar hand om en mindre barngrupp i sitt egna hem.

Pedagogisk omsorg erbjuds barn upp till 13 år. Barn som går i skola väljer i så fall pedagogisk omsorg istället för fritids efter skolans slut. Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg. 

   NYKÖPING o OXELÖSUND

DEN "LILLA" BARNGRUPPEN, DÄR VARJE BARN SES 

UTIFRÅN SITT BEHOV. HÄR LEKER VI FRAM  

UTVECKLING O LÄRANDE.

   


                              Föreståndare: Louise E Pettersson

                              Mobil: 0730 - 34 93 65

                              Mail: louise@louisebarnomsorg.se

          FINNS ÄVEN PÅ FACEBOOK UNDER "LOUISES PEDAGOGISKA OMSORG"

             En verksamhet där dagbarn o föräldrar är med och tycker till.

Mitt namn är Louise Eklund Pettersson.

Från och med 1 augusti 2009 började jag att arbeta som privat dagbarnvårdare i mitt hem på Arnö, efter drygt 5 år inom den kommunala verksamheten, som dagbarnvårdare.

Tar emot barn mellan 1 - 13 år.

Max 8 barn i gruppen beroende på ålder samt schematider.

Jag har själv 3 barn. Varav en som går i gymnasiet och bor kvar hemma.


Jag är utbildad barnskötare, undersköterska, omsorgspedagog, 

konst-utbildad samt har en kock-utbildning, även för specialkost.


Jag vill nu prova på en ny form, och anta en ny utmaning genom att starta Nyköpings första privata familjedaghem, sk pedagogisk omsorg. 

Barn och ungdomsnämnden står för kontroll över och godkännande av de pedagogiska omsorgerna. De gör regelbundna uppföljningar för att se att regler för säkerheten följs och att allt fungerar som det ska.

Barnen är försäkrade genom folksams gruppförsäkring gällande barn för verksamhetstiden.

Avgiften är densamma som för de kommunala verksamheterna, sk maxtaxa.

I min verksamhet ingår blöjor i maxtaxan, till de barn som behöver.

Verksamheten är stängd veckorna 27 - 31, då det är stängt för semester.


 Vid min ev sjukdom eller ledighet så tar vårdnadshavarna VAB via försäkringskassan.  


Om ni som jag, vill ha era barn i en mindre grupp än på förskolan, där barnen lättare kan ses efter sitt/sina individuella behov, är ni varmt välkomna att höra av er och/eller komma på besök, så får ni veta mer!


Louise Eklund Pettersson, föreståndare.