Louises Pedagogiska

           Omsorg

INFO ÖPPET-TIDER !


Öppet vardagar 07.00 - 17.00 _____________________


STÄNGDA dagar i verksamheten Ht 2020

_____________________

Augusti:


        

____________________

September:

Torsdag 24/9 Utb.dag_____________________

Oktober: 


                 


____________________

November:_____________________

December:

V 52 samt 28/12 - 7/1


Terminsavslutning: Fredag 18/12 kl. 14.00_____________________


_____________________Det kommer att vara stängt i den pedagogiska omsorgen ALLA sk STORHELGER, röda dagar och klämdagar, samt 2 utbildningsdagar/termin för personal. (datum kan komma att meddelas senare )


Hälsningar Louise. Föreståndare.

 

Louises Privata Familjedaghem Adress:Mejramv. 9, 61145 Nyköping. Telefon: 0730-349365

Mail:louise@louisebarnomsorg.se