Louises Pedagogiska

           Omsorg

INFO ÖPPET-TIDER !


Öppet vardagar 07.00 - 17.00 _____________________


STÄNGDA dagar i verksamheten VT 2020

_____________________

Januari: 


                 Utb.dag

        

____________________

Februari:
_____________________

Mars:


                 Utb.dag


____________________

April:


Fredag 10/4

Måndag 13/4

_____________________

Maj:


Fredag 1/5

Torsdag 21/5

Fredag 22/5_____________________

Juni:

Fredag 19/6

_____________________


Terminsavslutning

Fredag 26/6
_____________________


Semester

Sommarstängt V 27 - V 31


Det kommer att vara stängt i den pedagogiska omsorgen ALLA sk STORHELGER, röda dagar och klämdagar, samt 2 utbildningsdagar/termin för personal.


Hälsningar Louise. Föreståndare.

 

Louises Privata Familjedaghem Adress:Mejramv. 9, 61145 Nyköping. Telefon: 0730-349365

Mail:louise@louisebarnomsorg.se