Louises Pedagogiska

   Omsorg 

Mål                

Eftersom alla barn är olika och föräldrars situation ser olika ut så kan inte omsorgen om barn se  exakt likadan ut överallt. 

Med många olika alternativ ökar chansen att alla kan hitta något som passar de egna behoven och då blir man också mer nöjd.

Den möjligheten vill jag stå för.

Föräldrar känner sina barn bäst och en del känner att deras barn inte är mogna att ta steget in i förskolan vid ett års ålder, då passar det privata familjedaghemmet bättre, med liten lugn, trygg barngrupp.

Med mycket tillsyn, där kärlek, omtanke, konsekvens och tålamod är de största egenskaperna i verksamheten.

I mer än var femte kommun i Sverige finns inte ett enda alternativ till den kommunala barnomsorgen. I vissa kommuner finns inte heller ett enda familjedaghem, där är man hänvisad till kommunala förskolor, punkt slut.    

  Den valmöjligheten vill jag stå för !   

Louises Privata Familjedaghem Adress:Mejramv. 9, 61145 Nyköping. Telefon: 0730-349365

Mail:louise@louisebarnomsorg.se