Louises          Pedagogiska

     Omsorg 

INFORMATION!

Här följer lite information angående verksamheten Louises pedagogiska omsorg.

¤ Lista att skriva upp sin sommarsemester på, finns nu uppsatt.

¤ Häfte med regler samt avgifter finns att tillgå.

¤ Då det börjar bli vått ute, så ser vi gärna att barnen har med regnkläder o stövlar, gärna galonvantar.

¤ Märk ALLA barnets kläder samt skor, då det är fler barn som har lika.

¤ De barn i verksamheten som utnyttjar 15 -  20 tim/vecka, fördelar sina timmar/vecka och kan inte spara timmar som flyttas vidare till annan vecka.

¤ De barn vars föräldrar arbetar på timmar, har inte rätt att utnyttja 20 tim/v vid ledighet.

¤ Man har inte rätt att ha barn i verksamheten om man har semester eller annan ledighet.

¤ På inkomstblanketten ni föräldrar lämnar in ska det stå BRUTTO inkomst, alltså inkomst FÖRE skatt. Detta gäller oavsett om skatteplikten är i Sverige eller i det land man arbetar eller studerar.

( Har framkommit i efterhand att en del lämnat NETTO inkomst, vilket gör att bidraget inte blir korrekt, utan man kan bli skyldig att korrigera i efterhand )

¤ from HT 2014 kommer en förseningsavgift på 50 kr att läggas på nästkommande månadsfaktura om avgiften ej är erlagd inom 10 dagar efter förfallodatum.

¤ De schematider som finns på barnen innefattar lämnings samt hämtningstid, vilket innebär att man INTE kommer 15 - 30 min tidigare utsatt tid för att lämna barnet ( och sedan stannar kvar tills schematiden för lämning är nådd) Vill man vara med sitt barn i verksamheten så går det bra om man meddelar det i god tid.

¤ Säg gärna till om ni ev önskar ny blankett för inkomständring/schemaändring. ( ni som går på föräldraledighet behöver ev ny blankett, då inkomsten ändras )

¤ då det uppstår onödiga konflikter mellan barnen pga att leksaker tas med hemifrån, så har jag nu tagit ett beslut om att det INTE får tas med egna leksaker till verksamheten, med undantag för snuttefiltar samt mjuk(sov)sak

¤ Det sk ”veckobrevet” på hemsidan www.louisebarnomsorg.se  har blivit ersatt av ”månadsrapport”. Hänvisar ÄNNU EN GÅNG till hemsidan angående information samt stängda dagar i verksamheten! Det finns även en facebook-sida som heter Louises Pedagogiska Omsorg, där man kan hitta information samt dokumentation.

Vill också meddela att min  mobiltelefon kommer att vara öppen mellan 07.00 – 18.00 vardagar.

Hälsningar Louise

Mobil: 0730 – 34 93 65


Då har vi påbörjat en ny termin. Vill därmed påminna alla föräldrar om att det ska lämnas in nya scheman samt inkomstblanketter om det skett någon förändring sedan förra terminen.

Passar på att ännu en gång påminna alla föräldrar att se över väskorna till barnen så att det finns extra-kläder, samt regnkläder och gummistövlar.

Louises Privata Familjedaghem Adress:Mejramv. 9, 61145 Nyköping. Telefon: 0730-349365

Mail:louise@louisebarnomsorg.se