Sök Plats eller om du har frågor eller synpunkter. 

Nu kan barn stå i kö redan då de är nyfödda för att garanterat få en plats.

För att ställa er i kö, mailar ni kontaktuppgifter samt önskemål om barnomsorgstid för ert/era barn, direkt till:           

Louise Eklund Pettersson

Mejramvägen 9

611 45 Nyköping

0730 - 34 93 65

Mail: louise@louisebarnomsorg.se

Barnen står i kö hos

Louises Pedagogiska Omsorg.

Jag hanterar alla i kön via min kölista.

Louises Privata Familjedaghem Adress:Mejramv. 9, 61145 Nyköping. Telefon: 0730-349365

Mail:louise@louisebarnomsorg.se

   Louises Pedagogiska

   Omsorg